МОН пусна пробно днес онлайн системата за кандидатстване след седми клас. Тя може да бъде разгледана на адрес https://demo.priem.mon.bg.

Засега онлайн системата не съдържа целия план-прием по региони, уточняват от Министерството на образованието и науката. Включен е приемът на отделни профилирани и професионални гимназии, за да могат родители и ученици да добият реална представа как става електронното подаване на заявление за участие в класиране.

В този пробен вариант системата ще бъде достъпна до 24 часа на 14 юни 2017 г. На него не могат да се подават документи. Кандидатстването след VII клас започва на 16 юни 2017 г., когато ще бъде пусната в действие пълната версия на електронната система.

Тази година документите на седмокласниците ще могат да се подават по избран от родителите начин - или онлайн, или на хартиен носител в училище. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код. Тях бъдещите осмокласници ще намерят в служебните си бележки, с които се явяваха на национално външно оценяване.

За попълването на онлайн заявлението се изискват данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка се подрежда като отделно желание.

Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването, посочват от МОН.