Премиерата на най-новата книга на македонския писател и драматург Борче Панов предизвика голям интерес сред пишещите хора в Бургас. Книгата "Фотостихеза" е издадена от "Либра Скорп". На 15-и октомври тя бе представена от поетесите Наталия Димитрова - преводач и Роза Боянова - редактор. Като гост на литературния форум Майски срещи на славянските творци "Свято слово" 2018, Борче се влюби в морето и Бургас, те го привързаха към себе си с "наплетени пясъчни синджири", с усещането за "покой в безпокойството" в топлата прегръдка на приятели. Една част от стихотворенията в книгата му са написани по време на миналогодишния форум, вдъхновени от срещата му с морето, Острова, Акве Калиде, Несъбър: "...Нощта е молитва на острова, защото само Господ е по-голям от мрака, в който пулсира фара, както морето повдига и спуска сърцето ми с прилива и отлива на безкрая в мен."

Предговорът на книгата е от Роза Боянова и е озаглавен "Татуирано с обич море" - красива препратка към стихотворението на Борче Панов, което завършва така: "...И дълго плетох синджир от пясък и чаках това синьо море да повлече моя синджир. Но разбрах, че времето на любовта е капка, която копнее за своя океан." В октомврийската литературна вечер стиховете на Борче Панов прозвучаха на македонски и български език и докоснаха всички със славянската си близост и извисения поглед на автора по темите от битието и извън него, от въпросите на реалността и над реалното.

Автор: Вили Колева