Цените на стоките и услугите през месец октомври се повишават. Това сочат данни на Националния статистически институт относно инфлацията на индексите на потребителските цени за месец септември 2017 година, съобщи money.bg. Спрямо август през септември цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.2%; алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%; облекло и обувки - увеличение с 0.1%; жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.7%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.4%; здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец; транспорт - увеличение с 1.0%; съобщения - цените остават на равнището от миналия месец; развлечения и култура - намаление със 7.0%; образование - увеличение с 1.5%; ресторанти и хотели - намаление с 0.8%; разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.2%. Данните на НСИ отчитат месечна инфлация от 0.2%. Инфлацията от началото на настоящата година е 1.3%, а годишната инфлация за септември 2017 г. спрямо септември 2016 г. е 2.1%. Индексът на цените за малката кошница за септември спрямо август 2017 г. е 100.7%, а от началото на 2017 г. - 102.1%. През септември цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0.9%; нехранителни стоки - увеличение с 1.0%; услуги - увеличение с 0.2%.