Омбудсманът Диана Ковачева настоява краткосрочните отсъствия на учениците да се извиняват по уважителни причини с бележка-потвърждение от родител, а електронните бележки по медицински причини да се изискват само след обстоен медицински преглед за по-продължителен период на отсъствие.

Ковачева сезира министрите на образованието и науката Галин Цоков, на здравеопазването Христо Хинков, на електронното управление Александър Йоловски, както и председателите на ресорните парламентарни комисии по образование и здравеопазване заради многобройните жалби, сигнали и постъпила петиция от родители, учители, граждански организации, лични лекари и специалисти, които са недоволни от новите електрони извинителни бележки за ученици.

Омбудсманът описва и най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват родители и лекари. Един от тях е, че издаването на бележки не попада в основния пакет дейности, които се покриват от бюджета на здравната каса, така таксите, самоопределени от личните лекари, варират от 2 до 10 лв.

Проблем е, че въпросните е-бележки се издават само от личните лекари, а когато ученик е оставен за лечение у дома от специалист, то родителите трябва отново да се върнат при джипито за е-бележката. Сега бележка се изисква дори при профилактични прегледи при определени специалисти, например - ортопеди.