Дирекция бюро по труда – Бургас приема заявления от безработни лица за включване в професионално обучение чрез работа по: професия: “Монтьор подемно - транспортна техника с електрозадвижване” /Кранист/ .

Място на провеждане: „ Промет стийл“ ЕАД –село Дебелт

Изисквания: Завършено средно образование.

По време на обучението одобрените ще бъдат назначени на трудов договор като „Монтьор“.

До местоработата е осигурен служебен транспорт.

След успешно завършване сеполучава свидетелство за професионална квалификация за монтьор на подемно-транспортна техника и правоспособност за управление на козлови кран до 40 тон.а

За информация и записване: гр.Бургас, ул.Перущица 67, ет.1, стая 1

тел.056/81-39-48 и

Гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, ТД "Възраждане"