От Община Бургас са получили коректно уведомление, че поради извършване на ремонтни дейности по електропроводи 110 киловолта, захранващи подстанция „Хоризонт“, собственост на ЕСО, от която се подава електрозахранване за района на кварталите „Черно море“ и „Рудник“, селата Изворище, Брястовец и Драганово, се налага извършване на оперативни превключвания по искане на ЕСО. Тези дейности изискват изключване на напрежението на ВЕП “Брястовец“, “Водопровода“, “Солници“, “Разтоварище“ и „Лъка“ на дати 24, 25 и 26 октомври, за времето от 08:00 до 18:00 ч., когато ще има кратковременни смущения. Съгласно заповед Е-РД-16-539/21.09.2022 г. на министъра на енергетиката, ще има ограничителен режим за следните квартали и населени места:

* На 24.10.2022

- От 08 до 12.00 - част от кварталите „Рудник“ и „Черно море“ – без захранване.

- От 12 до 16.00 - селата Брястовец, Драганово, Изворище и част от кв. „Черно море“ - без захранване.

- От 16 до 18.00 - част от кварталите „Рудник“ и „Черно море“ - без захранване.

* На 25.10.2022

- От 08 до 12.00 - част от селата Брястовец, Драганово и Изворище, част от кв. „Черно море“ - без захранване.

- От 12 до 16.00 - част от кварталите „Рудник“ и „Черно море“ - без захранване.

- От 16 до 18.00 - селата Брястовец, Драганово и Изворище, част от кв. „Черно море“ - без захранване.

* На 26.10.2022

- От 08 до 12.00 - част от кварталите „Рудник“ и „Черно море“ – без захранване.

- От 12 до 16.00 - селата Брястовец, Драганово и Изворище, част от кв. „Черно море“ - без захранване.

- От 16 до 18.00 - част от кварталите „Рудник“ и „Черно море“ - без захранване.