Докладната записка за „Приемане на декларация относно недопускане „Изграждане на парк за кремация и урнополагане в град Камено“ бе гласувана днес с пълно мнозинство на тридесет и четвъртото заседание на ОбС Камено.

Докладната е внесена от председателя Радослав Балтаджиев, но изразява мнението на целия местен парламент. На общинската сесия присъстваха членове на инициативния комитет, които са против въпросната инвестиция.

„Действията на инвеститора са разисквани и дебатирани както сред местното население, така и от общинските съветници и общинска администрация в лицето на кмета на Общината, като многкратно е изразявана негативната позиция на всички”, пише в докладната. Повод за нейното входиране е положителната оценка на РИОСВ на доклада върху въздействието на околната среда за играждане на парк за кремация и урнополагане, дадена на 25 август. Според нея Общински съвет Камено трябва да отреди конкретния имот за гробище, за да може да се извършва уртнополагане. В декларацията си обаче съветниците заявяват, че занапред няма да отреждат нови терени за гробища, а при нужда от разширяване на съществуващите, ще се вземат последващи решения.