Да се намалят цените за наемане на обектите общинска собственост, в които се провеждат занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство. Това предлагат в докладна записка общински съветници от групата на ГЕРБ в Бургас.

Предложението обхваща периода на обявената извънредна епидемична обстановка и е свързано с действащите заповеди на министъра на здравеопазването. Към настоящия момент продължават да са налице ограничения, за провеждане на културни и развлекателни събития (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство).

С решение от края на септември т.г. Общински съвет – Бургас намали пропорционално цените за наемане на обектите общинска собственост за периода на обявената извънредна епидемична обстановка, в които се провеждат културни, спортни и други събития. В решението, обаче, не са включени занятия от творчески характер.

„Динамичната обстановка изисква гъвкава реакция по отношение на мерките – от пълно затваряне на местата за творчески занятия до различен процент на заетост спрямо капацитета им. Нивото на заболеваемост може да доведе до промени в двете посоки – затягане или разслабване на мерките, поради което считаме, че е целесъобразно таксата да бъде намалена пропорционално, съобразно действащите ограничения към момента на отдаване под наем и/или ползване, въведени със съответен акт”, мотивират се общинските съветници.