Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Камено за срок от 10 години. Археологическата недвижима културна ценност е „Късноантична и средновековна крепост Русокастро“ и се намира в област Бургас, община Камено, землището на село Русокастро, местност „Рускин камък“. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Бургас.

Крепостта е един от най-интрересните археологически обекти, който в последните години благодарение на Община Камено и Регионалният исторически музей разкрива голямо културно наследство.