Басейнова дирекция е проверила сигнал за незаконно изземване на инертни материали – баластра от река Двойница на територията на община Несебър, съобщават от дирекцията.

На 28-и ноември, следобед в Басейнова дирекция е получен сигнал от Община Несебър, които съвместно с РПУ – Несебър са установили изземване на наносни отложения от река Двойница. Експертите на БДЧР са предприели незабавна проверка по сигнала.

„На място в местност „Мегдан терла“ на 3 км от село Козница в община Несебър експертите на БДЧР се присъединиха към проверката съвместно със служителите на Община Несебър и на РУ на МВР Несебър. Констатирано е наличие на багер в руслото на реката и служители на МВР, извършващи проверка на багериста.

На мястото се констатира, че реката е изцяло пресъхнала и са установени в руслото на реката следи от изгребване на наносни материали в участък с дължина 200 метра по цялата ширина на реката (около 5 метра). До приключване на проверката органите на МВР продължават работа с багериста за изясняване на обстоятелствата по сигнала.

БДЧР ще предприеме действия по компетентност, след приключване на работата на РУ на МВР – Несебър и предоставяне на информация по случая”, съобщават от Басейнова дирекция „Черноморски район“.