„Приехме ключово решение в Народното събрание, от изключителна важност за морските общини и за поминъка на много техни жители. То пряко касае и хората от моя Бургаски регион, тяхната работа и приходи. Радвам се, че един дългогодишен проблем, свързан със стари вълноломи, пирсове, кейове и буйове, беше решен“. Така народният представител от ГЕРБ, Иван Вълков, коментира гласуваните преди дни на второ четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. С тях се създават условия на национално ниво за прилагане на Регламент на ЕС за пристанищните услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата.

Иван Вълков поясни, че конкретно неговото предложение, гласувано и подкрепено в зала, е свързано със съществуващи от много години хидротехнически и брегоукрепителни съоръжения. Те се ползват за временен престой и безопасно приставане на рибарски кораби, лодки и яхти.

„През април 2018 год. беше приета поправка в Закона за морските пространства и пристанищата, която не регламентираше изцяло статута на тези съоръжения. На практика те се използваха като лодкостоянки, но нямаха такъв статут. Сега, според Закона те вече ще се регистрират като „Специализирани пристанищни съоръжения“, а по този начин контролът върху тях ще бъде много по-ефективен. В повечето случаи те са публична държавна или публична общинска собственост, сега вече ще могат да се модернизират и обновяват със средства по европейски програми“, коментира още бургаският депутат.

По думите му съоръженията ще могат да се ползват постоянно като лодкостоянки, защото няма да бъдат повече места за временно укритие на риболовни кораби, а специализирани пристанищни обекти.

Промените в закона са съобразени с еврорегламент, който въвежда специфични правила за пристанищата. Премахва се разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и на такива с регионално значение. Въвежда се и нова система на пристанищни такси и намаляване на случаите, в които се събира акваториална такса.

Според акцентите в промените в Закона за морските пространства и пристанища са за посещаващите пристанище за обществен транспорт кораби, с изключение на военните, и за опериращите в такова пристанище кораби, ще се заплащат пристанищни такси за ползване на пристанищната инфраструктура, както и за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност. Таксите ще се определят по размер и ще се събират от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" или от собствениците на територията и пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт.