Районна прокуратура- Сливен се самосезира и разпореди проверка на Ангел, който направи бебе на 13-годишната Златка от Сливен.

Под надзора и ръководството на Районна прокуратура - Сливен е започнала проверка срещу виновно лице – Ангел Д. Той е сочен за предполагаем баща на детето, родено от малолетната Златка. Проверката е за съвкупяване с момиче, ненавършило 14-годиша възраст - престъпление по чл.151, ал.1от НК.

Определеният наблюдаващ прокурор е разпоредил и проверка срещу родителите на Ангел Д. и Златка С. с оглед на това дали са спомогнали и улеснили двамата да заживеят съпружески без да сключат брак- престъпление по чл.191, ал.2 от НК.

Проверката е възложена за изпълнение на служители от ОД на МВР в гр. Сливен, който трябва да снемат обяснения от всички лица, които имат отношение към случая, както и други проверовъчни действия, за да бъде изяснено дали са налице достатъчно данни за престъпление от общ характер.

Срокът на разпоредената проверка е 10 дни.