Община Поморие ще участва в конкурса за концесионер на морски плаж „Поморие-изток”, който години наред е бил отдаден на концесия, като през това веме е повод за редица оплаквания от туристи и местни жители.

Министерството на туризма е обявило конкурса, който ще се проведе на 8 октмври. Община Поморие закупи конкурсната документация с цел да участва в откритата процедура и да стане концесионер на поморийския плаж.

„Плаж „Поморие-изток” е един от най-посещаваните плажове в Поморие, разположен на една от най-атрактивните улици в града – ул. „Крайбрежна”. Той е предпочитано място, както от гостите, така и от поморийци. Участието ни в конкурса и възможността Общината да бъде концесионер на този плаж е с цел най-вече да защитим интереса на местните жители и живущите на крайбрежната улица”, коментира кметът Иван Алексиев.

На днешната сесия на Общинския съвет кметът получи одобрението и на общинските съветници, които единодушно подкрепиха участието на Общината в обявения конкурс. „20 години той плаж е даден на концесия. Трябва да се намесим и да го превърнем в истински градски плаж. Аз лично ще отида да занеса документите“, каза кметът.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2 330 метра. Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа.

Община Поморие е готова да кандидатства и за концесията на плаж централен, когато бъде обявен конкурс.