22 сгради в Бургас се санират по програма "Региони в растеж“, като бенефициент са активни собственици на частни сгради, съобщават от местната власт. През последните дни Общината издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация на обновената сграда на ул. „Сливница“ № 20. Първоначално тя е проектирана и построена през 1933 г. През 1962-1963 г. е пристроена надстройка. А собствениците й са се възползвали от възможността да кандидатстват за отпускане на средства за ремонт от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Сградата вече е с топлинно изолирани външни стени, покрив, подова конструкция, прозорци и външни врати са с нови с PVC профили, осветителните тела в общите части са подменени с нови - енергоспестяващи. В допълнение към дейностите, свързани с подобряване на енергийната ефективност, е изпълнена нова мълниезащита инсталация, изградена е достъпна среда до входовете

„През последните години Бургас рязко промени и подобри своя облик. Щастлив съм, че нашите усилия са подкрепени от гражданите. Имаме още много работа в тази посока, но сме на прав път“, каза кметът на Бургас Димитър Николов.