Срещу връщането на учениците от 1 до 4 клас в училище и децата в детските градини от 4 януари се обявиха от Science in the Crisis и Родители за безопасно образование.

В отворено писмо до министъра на образованието Красимир Вълчев и здравния министър Костадин Ангелов те обявяват, че подобно решение, в условията на реалната епидемична обстановка, пряко излага на огромен риск живота и здравето на голяма част от българските граждани.

"Твърденията, че децата нямат основен принос за разпространението на COVID-19 и че отварянето на училищата не представлява опасност, лесно могат да бъдат оборени, защото заключения въз основа на натрупана до момента информация в света сочат обратното.", пише в писмото.

"Научните данни и заключения от голям брой масови проучвания, публикувани в едни от най-престижните научни, в т.ч. медицински журнали (Lancet, SCIENCE, BMJ и други), категорично показват, че училищата са основно място за разпространение на COVID-19 поради редица ключови фактори: особености на помещенията; липсата на
вентилация в учебните помещения; големият брой ученици и учители, присъстващи на
едно място; начинът, по който се провеждат учебните занятия; общуването и поведението, характерни за децата; липсващата или неясно изразена симптоматика при децата. Тези особености са решаващи за разпространението на заразата от новия коронавирус в общността.

Неслучайно училищата са затворени в много от държавите на Стария континент, сред които са Германия, Румъния, Чехия, Полша. В Австрия учебния процес ще продължи да е от вкъщи като учениците ще се върнат в присъствена форма на обучение в училищата най-рано на 18 януари. В Обединеното кралство, училищата ще останат затворени в по-силно засегнатите от вируса райони.", отбелязват още в писмото.

Те припомнят, че според Масачузетската обща болница (MGH) към Харвардския университет и детското ѝ отделение, заразените деца имат значително по-високо количество на вирусни частици в дихателните пътища, отколкото възрастните. "Преносимостта или рискът от заразяване са по-големи при наличие на повишени количества вирусен товар. И дори когато децата проявяват симптоми, типични за COVID-19, катотреска, хрема и кашлица, те често се припокриват с общи детски заболявания, включително грип и обикновена настинка, в следствие на което правилнотодиагностициране на COVID-19 е наистина затруднено. Децата не са защитени
срещу този вирус и не трябва да бъдат изключвани като потенциални разпространители, според д-р Алесио Фасано, директор на Мукозния имунологичени биологичен изследователски център в MGH.

Според д-р Велислава Петрова, вирусолог в Университета в Кеймбридж иконсултант по здравни иновации към ООН, точно в момента, когато ваксинациятатепърва започва, трябва още повече да се спазват мерките и да се ограничи мащабът наразпространението на вируса, защото колкото повече се разпространява в обществото,
толкова повече мутациите му ще бъдат по-чести."

В писмото се припомня, че починалите учители са повече от 70, а предложенията в писмото са да се разшири обхватът на ОЕСР, като директорите на училищата бъдат задължени да информират писмено родителите за възможността в условията на извънредна епидемична обстановка и при тяхно желание да изберат ОЕСР за децата си, независимо дали училищата работят присъствено.

Те искат и да бъде премахнато от заповедта на Министъра на образованието от 31.12.2020 г., отнасяща се до учениците от 5. до 12. клас, да бъде премахнат изразът "доколкото и ако е възможно", защото тази формулировка може да бъде тълкувана по различни начини и да даде основание на някои директори да възстановят присъственото обучение.

Исканията са и РЗИ да има достъп до системата на МОН за регистрация на заразени ученици, учители и персонал в училищата, за своевременно карантиниране на засегнатите паралелки. Задължително да се носят маски във всички помещения на територията на училищата от всички ученици, учители, помощен персонал. Да се премахне възможността шлемовете да се приемат като заместител на маските. Шлемовете са приспособления за защита на очите и не са ефективни като маските, поради липсата на възможност за осъществяване на филтрация, поради което тяхната индивидуална употреба създава риск от заразяване на лицето, което носи шлем, както и не допринася за намаляване на количеството вируси, които се отделят от лицето, което го носи, ако е заразоносител или болен.

Да се тестват учителите, преди началото на първия учебен час, при връщането на децата в клас, с бързи антигенни тестове, а след това и в началото на всяка работна седмица, преди започване на учебните часове. Да се следи за недопускане на учители със симптоми за COVID-19 в училищата.

Да се разредят учениците от начален етап в класните стаи, като се ползват помещенията на големите, така че да бъде избегнато излишно взаимодействие.

В началните училища, в които не може да има разреждане на паралелките, да се изследват учениците след предварително оповестяване. Да се спазват стриктно всички здравни мерки в училищата (носене на защитни
маски, хигиена на ръцете и дезинфекция, редовно проветряване, спазване на физическа дистанция) от всички членове на училищните общности.