Читалище „Просвета 1888“ - Поморие приключи проект „Правило 2+2=5“, който се изпълни по Договор с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ на Програма „ИРИС“ за периода от 14.09.2020 г. до 31.12.2020 г. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум и Национална мрежа за децата. Проектът подпомогна 71 семейства с 142 деца белязани от бедност и ограничени ресурси, които поемат пълната тежест на последствията от пандемия Covid-19. Ограничаване или липса на приходи води до отказ от училище и трудна прехрана. След одобрение на проекта от ФРГИ, директорите на училищата и детските градини от гр.Поморие, гр.Каблешково, с.Бата и с. Порой по уточнени списъци подадоха заглавията на учебниците и учебните помагала с автори и издателства. Бяха закупени и доставени през месец септември 31 комплекта учебници за ученици от осми до дванадесети клас и 116 комплекта учебни помагала за децата от детските градини и учениците от първи до седми клас. През четирите месеца на проекта служители, доброволци и бенефициенти на проекта получиха лични предпазни средства, дезинфектанти и хигиенни препарати. Изработи се дипляна, в която потребителите на проекта се информираха за симптомите на Covid-19, мерките, които трябва да предприемат и доброволците по места, с които да контактуват за съвет и помощ. Първите консултации по места с психолог се проведоха в с. Порой и гр. Каблешково. За с. Бата консултацията не се проведе поради влязлата в сила Заповед на Министъра на здравеопазването от 25.11.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки в културните институти. През месеците ноември и декември се раздадоха 142 пакета хранителни продукти, които съдържаха: олио, брашно, ориз, боб, леща, макарони, захар, консерви от телешко месо и риба, кутии пастет, кашкавал, кори за баница, вафли кутия, пакети бисквити, кутия бонбони.

Читалище „Просвета 1888“ изпълни всички дейности заложени в периода на проекта, в планирания срок. Постигна се целта семействата да се запазят в цялост и да няма отпаднали деца от училище.

За изпълнение на проекта активно се включиха секретарят на НЧ“Атанас Манчев 1920“- гр. Каблешково – Павлина Дърлянова, кметът на с. Бата – Георги Георгиев, секретарят на НЧ“Просвета 1928“- с. Порой – Янка Кръстева и кметът на с. Порой – Фатме Смаил , Кольо Николов – Председател на читалище"Възраждане-Доброван-2013г." , Румяна Динева – модератор в ОУ“Христо Ботев“.

“Благодарим за безвъзмездната помощ!

Благодарим на директорите, на училищата от с. Бата, с. Порой, ОУ“Хр.Ботев“ – гр. Поморие, ПГТ „Ал.Константинов“ -гр. Поморие за помощта при определяне и раздаване на учебни помагала и учебници на децата от проекта.

С благодарност и към Община Поморие, която осигури транспорта за доставка на хранителните продукти, учебните и хигиенни материали, и предпазни средства като доброволен принос за проекта през целия период на изпълнението.

Благодарим на Програма „ИРИС“ и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ за усмивките на 142 деца и техните родители”, заявяват Милчо Талев, председател на НЧ“Просвета 1888“ – гр. Поморие и Атанаска Драгнева, координатор на Проект „Правило 2+2=5”.