За любителски риболов в Черно море ще е необходим риболовен билет, става ясно след гласуваните на първо четене днес промени в Закона за рибарството и аквакултурите. Според новите текстове допустимият улов за ден с такъв билет е 5 кг дневно, независимо от вида на рибата.

Риболовният билет за сладководни води струваше 25 лв. на година и 15 лв. са шест месеца. Риболовът в Черно море, обаче, беше безплатен.

С измененията водоемите, регистрирани за платен риболов, ще могат да продават уловената риба само на въдичарите. Забранява се производството на аквакултури в завирени участъци, за да се опазят естествените речни екосистеми.

Риболовът с кораби под 10 метра се обособява като специфична стопанска дейност. Капитаните на кораби над 12 метра ще могат да попълват и изпращат данните от риболовния си дневник по електронен път. Законова поправка допълва списъка на забранените за риболов уреди със серкме, цапало, рачило и герим.