Община Поморие закупи два нови многофункционални автомобила с метачно устройство, смукател и сметосъбиращ бункер, със средства, осигурени от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Автомобилите са снабдени с предна метачна система, две четки с хидравлично задвижване и система за контрол на запрашването – воден резервоар за впръскване на вода на четките и в смукателния канал. Окомплектовани са с прикачни съоръжения за работа: ръчен всмукател за засмукване на листа и отпадъци, водоноска с миячна система и маркуч за ръчно измиване.

Машините са предоставени на ОП „Озеленяване, горско и селско стопанство“ и ще се използват за събиране и почистване на отпадъци по уличните платна, алеи, тротоари, централна градска част, паркове и други територии за обществено ползване.