„Акценти в Годишния доклад за младежта за 2019 г. са нови инициативи и такива, които през годините са доказали ефективността си в образователен, социален и възпитателен аспект. Пример за това е Националната програма за активиране на неактивните лица. Младите хора са най-трудната група заради бързото темпо на развитие на света и динамичната обстановка, те сменят приоритетите си скоростно. Институциите трябва да са по-гъвкави в работата си с подрастващите и в политиките си към тях. Има и още много резултати, които да се желаят, но те ще са осъществими, само ако работата продължава с такива темпове“. Това заяви народният представител от ГЕРБ Галя Желязкова. Тя се включи в обсъжданията в парламента за Годишния доклад за младежта, който бе гласуван от МС и приет днес в зала.

Бургаският депутат посочи, че в сравнение с предишни години качеството на Годишния доклад за младежта за 2019 г. се е повишило, а голяма част от препоръките от предходните две години са отразени в тазгодишния. Желязкова поздрави ресорното министерство за работата и реализираното в условия на пандемия национално представително проучване сред младите в България.

„То показва положителни тенденции като Индикаторът за удовлетвореност на живота. 75% от анкетираните млади посочват, че са удовлетворени от начина си на живот, младите хора работят основно в населеното място, в което живеят. 63% са доволни от настоящата си работа, 53% от работещите не са имали затруднение при намирането на такава. Ключов остава въпросът за миграцията – 43% биха останали да живеят на настоящото си място. Но 27% от младите хора посочват, че биха отишли в чужбина. Младите хора в България по нищо не се различават от връстниците си в други европейски държави, говорим за свободата на движение и свободен пазар на труда като едно от основните правила в ЕС“, допълни от трибуната Галя Желякова.

Като негативна тенденция по Доклада тя посочи все още високият процент неспортуващи хора – 58%. „Тук е ролята и на Министерството на младежта и спорта. Непрекъснато се разработват програми и мерки в тази посока, насърчаване на спорта в училищата, здравословен начин на живот. ПП ГЕРБ през 2017 г. като ангажимент поема изграждането на физкултурни салони, там където няма. Тази година са осигурени средства за над 50 физкултурни салона, не само в големите градове“.

Народният представител коментира като акценти важната подкрепа към граждански инициативи, спортни и неправителствени организации, борба със социалното неравенство и изключване, както и Механизма за завръщане на децата в училище. „Има и проценти, които все още не са задоволителни – това означава още по-усилена работа в сектора. Над 70 млн. лв. бяха отделни за строеж на детски градини в малките населени места. Младите хора не са бъдещето на страната, те са сега, те са настоящето, Да се вслушваме в тях, защото винаги има смисъл от идеите им“, подчерта Желязкова.