Изграждането на четири нови ядрени блока е залегнало в Национална енергийна стратегия за следващите 30 години, която подготвя Министерството на енергетиката. Два от тях ще се явят заместващи на сегашните 5-и и 6-и блок в АЕЦ “Козлодуй”, които е предвидено да бъдат изведени от експлоатация около 2050 г., обясни служебният министър на енергетиката Росен Христов пред БНР.

Възможно е два от новите четири ядрени блока да бъдат в АЕЦ “Козлодуй”, а два да бъдат на площадката в Белене. Четири нови блока са необходими, защото след затваряне на въглищните централи след години ще имаме нужда от базови мощности, обясни министърът. България няма толкова големи възможности за изграждане на възобновяеми източници на енергия, които да заменят 5-и и 6-и блок в АЕЦ “Козлодуй” и въглищните централи. По данни на министерството капацитетът на страната е до 2050 г. да бъдат изградени мощности за 15-20 гигавата от фотоволтаици и вятърна електроенергия, което на фона на нарастващото потребление не е толкова много. Повечето потенциални терени за вятърни централи са в защитени от Натура 2000 зони. За фотоволтаиците са необходими терени с продължително слънцегреене, а в повечето случаи те са земеделска земя. Не е редно да се сменя статута на земеделската земя и да се строят соларни паркове, смята Росен Христов. Но в подготвяната енергийна стратегия е предвидено изграждането и на мощности за енергия от ВЕИ.

Служебното правителство ще стартира преговори с Европейската комисия за запазване на въглищните централи до 2038 г., каквото решение взе парламентът преди дни. Според министъра преговорите няма да са бързи и лесни. Въпросът е дали Планът за възстановяване ще може само да бъде коригиран или Европейската комисия ще приеме, че това е кардинално предоговаряне.

Само през миналата година приходите от износ на електроенергия са около 3 млрд. евро, каза министърът. Приходите, които бихме генерирали от износ на електроенергия, са по-големи от евентуалните загуби на средства от Плана за възстановяване, заяви министърът на енергетиката Росен Христов.