"България няма да бъде пълноправен член на Еврозоната", Еврозоната няма да има положителен ефект върху икономиката ни", "Решенията в Еврозоната няма да са оптимални за България", "Валутният борд гарантира бюджетната дисциплина на България".

Това са заглавия на глави от секретния доклад на БНБ, който управителят на централната банка Димитър Радев отказа да даде на депутатите миналата седмица (на 27 октомври) при изслушването си в пленарната зала, пише Епицентър.бг.

Тогава лидерът на БСП Корнелия Нинова нарече поведението на Радев "шамар върху парламентаризма". И посочи, че "БНБ се подигра с българския парламент".

След спорове цял ден на 27 октомври парламентът възложи на правителството да ускори процеса на приемане на еврото. Решението бе взето със 157 гласа "за", 28 - "против" и 23- "въздържали се".

Сега документът бе представен пред медиите от партия "Възраждане", която успяла да се добере до него.

Докладът на БНБ показва, че не сме готови за еврозоната и това би донесло на България много негативи, заявиха от „Възраждане” в кулоарите на парламента.

„Миналата седмица, когато се изслушваше управителя на БНБ, поискахме няколко пъти да ни бъде предоставен анализа, който трябваше да бъде изготвен от съвместната работна група между БНБ и Министерството на финансите. Такъв не ни беше предоставен с мотива, че Банката няма как да го направи само и единствено от нейна страна.

Поискахме го от министър Пеканов, но пак без резултат. Обърнахме се още веднъж към г-н Радев и той реши да ни предостави половината от анализа, който е направен. Той ни беше даден в края на миналата седмица. Президентът си спази обещанието”, каза Костадин Костадинов.

„Анализът е потресаващ. Все още не знаем каква точно е позицията на Пеканов и неговата част от координационната група. Имаме предположения, че може би там някой се е опитал да манипулира цифрите и фактите, които са излъчени от БНБ”, поясни той.

От партията продължават да настояват свикване на референдум за приемането на еврото.

„Анализът е 130 стр., но ние извлякохме няколко точки от него, които доказват че страната ни не е готова. Валутният борд към момента овладява инфлацията в страната, за разлика от влизането ни в Еврозоната, решенията в Еврозоната няма да са оптимални за България в повечето решения, както и страната ни ще загуби възможността за противодействие на налаганата политика от ЕЦБ и т.н.”, заяви и Деян Николов.

От "Възраждане" смятат, че загръглянето на цените и разходите на фирмите за превалутиране ще доведат до по по-висока инфлация. Затова според тях "еврото е капан за българската икономика".

Опасност от възникване на икономически шокове

- Изследването на степента на реална конвергенция на България показва, че към текущия момент страната като цяло не е напълно готова за членство в ИПС (икономически и паричен съюз). Ниското равнище на доходи в България спрямо еврозоната, което се дължи главно на по-ниска производителност на труда, създава рискове от възникване на специфични за страната икономически шокове.

- Текущите нива на БВП на глава от населението и на ценовото равнище на България са значително по-ниски спрямо тези на всички държави към момента на присъединяването им към ИПС. Това е причина участието в ИПС за България да е съпроводено с по-големи рискове спрямо другите страни членки.

- Данните за 2021 г. показват, че на най-детайлното ниво на продуктовите групи GL индексът (за измерване на вътрешно-отрасловата търговия,,, б. р.) за България възлиза на 0.41, което е най-ниската стойност в сравнение с останалите новите страни членки.

Това дава индикации, че все още в значителна степен търговията на България с еврозоната е междусекторна, което създава рискове от възникване на асиметрични шокове между двете икономики.

- България няма да разполага с възможност за дискреционно определяне на ставката на Задължителните минимални резерви (ЗМР) и на лихвения процент по свръхрезервите на търговските банки, каквато има в момента.

Дори и България да катастрофира, парламентът няма да има възможност да направи нищо, заявиха още от партията на брифинга в парламента.