img

Академия за бизнес услуги ще подготвя в Бургас кадри за икономика с висока добавена стойност

Академия за бизнес услуги стъпва в Бургас с безплатен пилотен курс с фокус счетоводство и заявка за подготовка на висококвалифицирани кадри в сектора на…