С въвеждане на разумни интервали между курсовете от републиканската транспортна схема ще се постигне по-голяма заетост на местата в автобусите, а това от своя страна ще доведе до икономии за бранша. Това коментира управителят на „М-Бус” Румен Христов. Фирмата е член на Националното сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ) , което участва в обсъжданията на бъдещите промени в републиканската транспортна схема, организирани от Министерството на транспорта.

Пример за пренаситеност по междинните трасета е линията Бургас-София. По нея много превозвачи се конкурират за малък брой пътници, като резултатът е високи разходи и ниски приходи.

„В НСАПБ обсъждаме въвеждане на по-големи интервали при курсовете от републиканската транспортна схема и разреждане на междинните спирки. По този начин няма да се получава дублиране на автобусите от републиканската, областната и общинската транспортни схеми”, обяснява Румен Христов.

В момента автобусите до София пътуват на интервали от 15, 20 и 30 минути с начални спирки: Обзор, Св. Влас, Китен, Царево и др., като всички минават през Бургас. Причината е, че тук е съсредоточен основният пътникопоток. Това обаче оставя голяма част от местата празни и генерира загуби, заради ниските приходи.

Според фирмите от Националното сдружение на автобусните превозвачи в България приоритет в обслужването на междинните отсечки, трябва да се пада на превозвачите от общинската и областната транспортни схеми, които са основни за съответния регион.

До началото на април НСАПБ ще изготви и представи пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” проектно предложение за критериите, които да бъдат приложени при изработване на републиканската транспортна схема. В него броят на междинните спирки ще бъде съобразен с населението на града, дължината на линията и времевото отстояние от началната до крайната точка.