Шестокласници бяха на гости на Факултета по обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ) към Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас. По покана на доц. д-р Галина Терзиева, която е ръководител катедра „Здравни грижи” децата от СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас посетиха висшето училище. Вече се превърна в традиция посрещането на ученици от Бургас и региона. На тези срещи те се запознават със специалностите във факултета.

Гл. ас. д-р Моника Обрейкова, ас. Златина Денева и старши преподавател Петя Стефанова показаха на учениците практичните кабинети, които се превърнаха в атракция за тях. Повечето от младите хора проявиха интерес и опитаха да направят сърдечен масаж на учебна кукла, след като получиха точни инструкции от преподавателите.

Доц. д-р Соня Ненчева направи презентация на тема „Вредата от продължително седене пред компютър” и демонстрира комплекс от упражнения с цел профилактика.

Доц. д-р Терзиева и доц. д-р Ненчева поставиха началото на инициативите, свързани с посещение на ученици от бургаски училища и запознаване с учебната база, както и с възможностите на висшето учебно заведение в града.