Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди днес цена на природния газ за май от 54,70 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора.

На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

За април утвърдената цена е 58,84 лева за MWh. Това означава, че цената на синьото гориво за май е със 7,04 процента по-ниска спрямо миналия месец.

КЕВР е установила, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка. В ценовия микс за този месец е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора Гърция-България, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 76,56 процента от потреблението за месеца.

Вторият източник за доставка на природен газ са закупените от "Булгаргаз" количества след проведен търг на Газов Хъб "Балкан" вчера, 30 април.