По предложение на кмета Димитър Николов Общинският съвет на Бургас прие Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Бургас. Така в бъдеще проектанти и архитекти ще трябва да съобразяват стилово фасадите и другите елементи на сградите. При ремотни и реконстуркция също ще се спазват правила, бе уточнено по време на самото заседание.

От изказване на кмета Димитър Николов стана ясно, че стиловото съобразяване на частните сгради ще е за сметка на собствениците, а на общинските сгради за сметка на общинския бюджет. Кметът подчерта, че програмата "Нов живот за старите фасади" е нещо отделно от съответната наредба и продължава да действа по същия начин.

Всички съветници подрепиха наредбата, като имаше и предложения за изменения, нещо което може да стане само на правна комисия. Едно от предложенията бе наредбата да важи на територията на цялата община. Имаше и въпроси как ще става цветовото събразяване с вече санираните сгради.

„Тази наредба е плод на тригодишен труд. Първият вариант, който бе подложен на обсъждане, премина през доста варианти. И аз няма да се съглася с онези, които казаха, че не е коментирана със съсловните организация. Напротив - тя е плод на съвместен труд между експертите на Общината и съсловните организации“, каза зам.-кметът по строителство Чанка Коралска. Тя даде като добър пример ремонтът на ул. „Богориди“, при който дори без наредба общината е накарала всички собственици на търговски обекти да съобразят тентите и чадърите си с визията на улицата, нещо, което се е харесало от хората. Зам.-кметът уточни, че изискванията в наредбата са за градска среда и не могат да бъдат наложени в селата.

Главният архитект на общината Тихомир Райчев добави, че наредбата е била подложена на обсъждане още преди 2 години.

„Работим по силуетните планове на „Богориди“ и „Александровска“. Част от силуетите на „Богориди“ са изготвени и съгласувани с Министерството на културата, но не са предложени в наредбата, защото не е редно да се работи на парче. Улицата е една и трябва да се работи като цяло“, каза арх. Райчев. Той заяви и, че изискванията за цветовете са съобразени със санираните блокове.

„Наредбата може и да не е съвършена на 100%, но трябва да започнем отнякъде. Тя е съобразена със съсловните организации“, добави кметът Николов.

„Наредбата има за цел да създаде единен механизъм и точно обособени критерии за създаване на разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса на хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства. Въвеждат се изисквания към инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн и още на този етап от инвестиционния процес ще бъде овладяно безконтролното и нестандартно офромление на градската среда, което се получава, при положение, че липсват единни правила. Очакванията от приемането на Наредбата за градската среда са свързани с възможността град Бургас да придобие цялостно нов облик, като се спре оформянето на такъв, чрез неконтролиран процес на единични решения за отделни зони“, пише в мотивите към наредбата.

Тя бе гласувана с 47 гласа за.