Над 300 абсолвенти от 18 бакалавърски специалности и 20 магистърски програми получиха своите дипломи за висше образование. Свидетелства за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност бяха връчени на изявените абсолвенти.

На промоцията на випуска присъстваха народни представители от Бургаски избирателен район; кметът на Община Бургас Димитър Николов; членовете на Настоятелството, работодателски организации и др.