Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в комплекс „Славейков“ подобрява качеството на предлаганите услуги. Социалната институция разполага вече с нов модул, състоящ се от три нови помещения, като е осигурен и кабинет за трудова терапия.

Новата част от центъра ще бъде обзаведена с всичко необходимо за провеждането на специални занимания.

Модулът е изграден с финансиране от Фонд „Социална закрила“ по проект „Подобряване качеството на предлаганите социални услуги от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Бургас, ж.к. “Славейков“, бл. 10“.

Потребителите на Дневния център са 30 пълнолетни лица с интелектуални затруднения, за които реализирането на проекта ще осигури подобрен достъп до социални услуги, рехабилитационни и терапевтични дейности. Това ще спомогне за по-добрата им интеграция в обществото и ще облекчи семействата им при полагането на ежедневните грижи.

По данни на РД „Социално подпомагане“ на територията на община Бургас през 2020 г. са регистрирани 10 247 лица с увреждания. Изпълнението на проекта за предлагане на специализирани услуги е един от начините, с които Община Бургас изпълнява социалната си политика за обгрижване на тези нуждаещи се от подкрепа хора.