Данък сгради да бъде увеличен заради значителното поскъпване на имотите през последните години, настояват от Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Идеята е да бъде направена промяна в Приложение №2 от Закона за местните данъци и такси - “Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти”, така че данъчните оценки на жилищата да бъдат по-близки до пазарните цени. В резултат при запазване на ставките на данък сгради във всяка една община, приходите от налога в местната хазна ще нараснат.

Трябва да се направят различни варианти за промяна на данъчната оценка на имотите, каза за “Труд” Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ. Един от възможните варианти е данъчните оценки на имотите да бъдат повишени с натрупаната инфлация през последните години, която изчислява Националният статистически институт, обясни тя. Друг вариант е данъчните оценки да бъдат повишени с ръста на цените на имотите. Трябва да се направи оценка за ефекта от една такава промяна, за да се избере конкретен вариант.

До 2007 г. данъчните оценки се актуализираха на всеки две години. Според Силвия Георгиева сега е добре актуализация да се прави на всеки две или четири години. Но за да стане това е необходима промяна в Закона за местните данъци и такси.

Действащите в момента данъчни оценки не са променяни повече от 10 години и не отговарят на пазарните цени на имотите. Идеята на общините е да бъде повишена не само данъчната оценка на къщите и апартаментите, а и на поземлените имоти и на производствените и административните сгради. Освен това общините предлагат в закона да бъде записано, че с данък сгради се облагат и “съоръжения на техническата инфраструктура, съдържащи характеристиките на сгради”, нанесени в кадастралната карта. Целта е да бъдат преодолени противоречивите тълкувания по отношение данъчното облагане на силозите, ВЕИ инсталациите и други подобни съоръжения, посочват от сдружението на общините.

Идеята на общините е по-високите данъчни оценки на жилищните и нежилищните имоти да влязат в сила от началото на 2024 г. Дотогава има време Министерството на финансите да разработи различни варианти и парламентът да избере най-подходящия от тях. Инфлацията за 10-годишен период от 2011 г. до 2021 г. е само 20 на сто. Но заедно с рекордното повишение на цените през настоящата година инфлацията за периода откакто не е правена промяна на данъчните оценки може да нарасне до близо 40%. Поскъпването на жилищата за този период е значително по-голямо. Затова според общините трябва да бъдат обсъдени различни варианти за промени на данъчните оценки.