През 2021 г. равнищата на цени за потребителски стоки и услуги се различават значително в 27-те държави членки на ЕС. Това сочат данните в проучване на Евростат. Най-ниско е равнището на цените в Полша (60%), България и Румъния (по 56%).

Дания и Ирландия (по 140% от средното за ЕС) имат най-високо равнище на цените, следвани от Люксембург (132%), Швеция (128%) и Финландия (126%).

Най-голямата разлика в равнищата на цените e при групите „Ресторанти и хотели“ и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“.

През 2021 г. равнищата на цените в група „Ресторанти и хотели“ са повече от три пъти по-високи в „най-скъпата“ държава отколкото в „най-евтината“. Равнищата на цените варират от 46% от средното за ЕС в България, следвана от Румъния (54%) и Унгария (62%) до 155% от средното за ЕС в Дания, следвана от Швеция (137%) и Финландия (133%).

На второ място по разлика в ценовите равнища е групата „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“. Най-ниски нива на цените са регистрирани в България (64% от средното за ЕС), следвана от Полша (72%) и Унгария (79%). Най-високи нива на цените са наблюдавани в Ирландия (205% от средното за ЕС), следвана от Финландия (173%), Швеция (136%), Дания и Франция (по 134%). Трябва да се отбележи, че големите ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС.

Равнищата на цените за група „Храни и безалкохолни напитки“ са най-ниски в Румъния (69% от средното за ЕС) и Полша (72%), а най-високи са в Люксембург (125% от средното за ЕС), Дания (120%) и Ирландия (119%).

„Облеклата“ са друга група от продукти, показваща по-малки различия в цените между държавите от ЕС, като варират от 76% от средното за ЕС в България до 134% в Дания.

В групата на „Транспортните превозни средства за лично ползване“ разликите между страните също са малки, от 81% в Полша до 138% в Дания от средното за ЕС ниво. „Потребителската електроника“ е група от продукти, в която цените се различават най-малко между държавите в ЕС и варират от 88% от средното равнище за ЕС в Полша до 113% в Нидерландия.

Географска информация

Европейският съюз (ЕС-27) включва: Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция.

Обединеното кралство напусна ЕС на 31 януари 2020 година. Информацията за разпространението на европейската статистическа информация е публикувана на сайта на Евростат.

Методи и дефиниции

Данните се основават на резултатите от наблюдение на цени, включващо повече от 2 000 потребителски стоки и услуги в Европа, което е част от програмата на Евростат - ОИСР за изчисляване на паритети на покупателната способност. Общите равнища на цени, включени в това прессъобщение, се отнасят до концепцията за крайни потребителски разходи на домакинствата (КПРД). Това прессъобщение се отнася до избрани подкатегории от общите КПРД. Индексите на равнища на цени осигуряват сравнение на ценовите равнища на отделните страни спрямо средното за ЕС равнище и са изчислени чрез използване на паритети на покупателната способност.