Шофьорите, седнали зад волана под влиянието на алкохол или наркотици, ще заминават към съда по бързата процедура.

Провеждането на бързо производство означава, че разследването по тези дела приключва в седемдневен срок, а в много случаи и за по-кратко време. Така максимално се скъсява периодът от извършване на деянието до получаване на съответното наказание, отговарящо на обществената му опасност.

Според закона седналите зад волана с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, както и след употреба на наркотици, се наказват с лишаване от свобода и глоба, като затворът не може да се заменя с друг вид наказание.