Изключително голям е интересът на украинските граждани към уроците по български език, които се организират от Младежки международен център - Бургас. Курсовете започват в 14.00 чasa на 26-ти април /вторник/ с хората в пълнолетна възраст, които са и най-многобройни. Общо 110 са записаните във възрастовата група „19+“, като обучението им ще се провежда в компютърната зала на Центъра за съвременно изкуство и библиотека „Пейо К. Яворов“.

Педагогът Венелина Маргаритова поема обучението на украинците. Тя е преподавател по български език с дългогодишен стаж, а обучението ще води по учебните помагала на Агенцията по бежанците към ООН.

Продължителността на курса по български език ще бъде 8 седмици, като за това време се очаква хората да усвоят основни граматически познания и разговорни умения. В края на обучението желаещите да получат сертификат ще имат възможност да се явят на изпит за ниво А1 и А2.

Списък с разпределението по групи и часове може да намерите тук.

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.