Да се повишат основните заплати на работещите в лечебните заведения до минималните нива, заложени в Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“, подписан на 12 април 2022 г., каквото изискване на последващ етап беше записано в анекса към Националния рамков договор за медицински дейности 2020 - 2022, е много трудно постижимо в абсолютно всички лечебни заведения. Болниците нямат бюджети и предварително изчислени бюджетни плащания, а основната част от приходите им се формира от извършена и отчетена към НЗОК дейност. Опит за подобна директна намеса върху структурата и организацията на работната заплата, без предварително финансово осигуряване на мерките, крие големи рискове за системата.

Решението на предишното правителство и министърът на здравеопазването Асена Сербезова да се намесят и да наложат по императивен път правила на определяне на работната заплата, не е финансово аргументирано. Решението не кореспондира с действащата нормативна уредба и дори не е съобразено със спецификите в структурата и дейността на отделните болнични заведения, които трябва да се отчитат при всеки отделен случай, съобщават от Здравното министерство.

От пресцентъра на МЗ припомнят, че съгласно Закона за лечебните заведения, лечебните заведения, без тези по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, са търговски дружества. Министърът на здравеопазването не може да влияе върху формирането на трудовите възнаграждения на работещите в болниците. В тази посока е и определението на Върховния административен съд (ВАС), с което се спира изпълнението на част от текстовете за повишаване на заплатите в болниците, записани в анекса към Националния рамков договор. От ВАС са категорични, че рискът болниците да бъдат оставени без достатъчен финансов ресурс е реален и непосредствен.

Настоящият екип на Министерство на здравеопазването подкрепя изцяло исканията за увеличение на заплатите на работещите в сектора. Това е и причината екипът да си постави за основна цел търсенето на устойчиви решения за повишаване и адаптиране на възнагражденията на работещите в лечебните заведения според динамично променящата се икономическа обстановка. Във връзка с предстоящото подписване на новите национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности, които ще действат през следващите три години, Министерството на здравеопазване ще се стреми към осигуряването на по-голям финансов ресурс за лечебните заведения, което означава и по-високи заплати за заетите в сектора.

„В допълнение припомняме, че министърът на здравеопазването д-р Меджидиев посочи като свой приоритет именно остойностяването на лекарския и сестринския труд, по която тема понастоящем работи експертна група с широко представителство, като се очакват до средата на ноември 2022 г. да бъдат приети и разгледани конкретни предложения. Крайната цел е изработването на законен механизъм за определяне на справедливи нива на доходите в сектор „Здравеопазване“”, заявяват от МЗ.