Като един от своите важни прироитети при оформянето на бюджета на Бургас за 2020-та година кметът Димитър Николов посочи развитието на Индустриалните зони. Те са в няколко посоки – Българово, „Меден рудник“ - край пътя Бургас-Созопол, както и към квартал Ветрен. Основната грижа на Общината за тях е осигуряването на инфраструктура за инвеститорите.

Продължава работата по индустриална зона Българово. „Двете улици там са изградени, трябва да направим трета – с канално-помпена станция. Три нови предприятия са взели разрешение за строеж и през следващите два месеца започват да изграждат своите производствени бази. Нашето желание е, докато влязат в експлоатация, цялата довеждаща и обслужваща инфраструктура да им бъде изградена“, каза Николов.

Довършва се първата фаза на Индустриален и логистичен парк с последната улица. Тази година тя ще бъде довършена и вече всички предприятия ще имат перфектна инфраструктура.

Успоредно с това, край пътя Бургас в посока Созопол вдясно, вече цялата територия – бившето блато, от 600 дка, е запълнено с хумус, пръст и строителни материали. „До месец ще доършим подравняванията, след което започваме работата по подземни комуникации. И ще започнем изграждането на първия локал, който ще бъде успореден на трасето Бургас – Созопол и от него ще се осигурят връзките за първите 7-8 терена. Имаме вече запитвания, има компании, които са готови да купят терените и да започнат изграане на бази в момента, в който има осигурим фронт с нашата довеждаща инфраструктура. Много хора бяха скептични за индустриалните зони, но...Блатото на нас ни носеше разходи всяка година – за почистване на отпадъците, за устойчивост на пътя, ремонти. Оттук нататък тази територия ще носи приходи – данъци, такси, работни заплати и чрез продукта, който ще се създава. Твърдо съм убеден, че трябва да бъдат заделени средства за втора фаза на Индустриален и логистичен парк. След време – от дистанцията на 5-10 години, ще се убедите, че има смисъл.“, подчетра Николов.

Успоредно с това ще бъде изграждана инфраструктура за трета и четвърта фаза – това е зоната в посока Ветрен, бившият разсадник, където теренът е 150 дка. „В преговори сме с Министерството на земеделието и Министерството на икономиката за прехвърляне в активите на Индустриален и логистичен парк-Бургас. Ще изградим нова улица, която да свързва Северната промишлена зона, която се намира на територията на бившето АПК, втората връзка е довършването на пътя, който минава през бившия мол „Странд“. От там ще може да се стигна до зоната на Пети километър, за да се обслужват фирмите, които изграждат своите бази. Осигурили сме достатъчно средства за другата зона, където ще започне да се изгражда нова многопрофилна болница. Ние ще изградим пътната инфарструктура.

В преговори сме, имаме съгласието на държавата в лицето на Областния управител, за предоставяне на терен в средата на тази зона за изграждането на голям паркинг. Срещах се с ивеститорите, те искат от Община Бургас да им изградим пътищата и да имат голям паркинг.“, добави кметът.

Ето какво е заложено в бюджета на Бургас за 2020 година:

Продължава работата по обособяване на индустриални зони в "Долно Езерово", Девети километър и Равнец, и по реализиране на фаза 2 на Индустриален и логистичен парк.

- В индустриална зона Българово ще продължи изграждането на инфраструктура до новозакупените имоти, ще се финализира изграждането на КПС и тласкател за битовите отпадни води, за да се обезпечи нормалната работа на бъдещите производства. До момента са изградени две улици със съответните инженерни проводи по тях. В зоната в Българово има нови трима инвеститори, които започват изграждането на собствени бази. Община Бургас заделя средства в капиталовата програма за обезпечаване на транспортния достъп и захранване на терените с ток и вода.

- Първа фаза на Индустриален и логистичен парк - приключва строителството на последната улица и така всички имоти в зоната ще са обезпечени с комуникации. В територията на зоната са останали предимно частни терени.

- Втора фаза на Индустриален и логистичен парк - готов е цялостният проект за изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура. Приключва засипването и заравняването на терена. До края на февруари започва изместването на трасетата на електропроводите от ЕСО в нови трасета, съобразно изработения ПУП. След това започва поетапно строителство на пътищата в зоната, като първата част ще започне с изграждане на локал в територията, разположена след кръговото на "Меден рудник", посока Созопол.

- Трета фаза на Индустриален и логистичен парк - 9-ти км. /Разсадника/ - 150 дка в близост до път I-6, в посока кв. "Ветрен" - вече е променено предназначението на имота и текат процедурите по прехвърлянето му в собственост на Индустриалния парк. Паралелно с това се работи по ПУП на фаза идеен проект.

- Проектиране и изграждане на нови улици в промишлена зона "Север"- Мадика /териториите на Север от града посока "Ветрен"/. Община Бургас разработи План за улична регулация, което улесни провеждането на процедурите по промяна предназначението на земята и съответно засили интереса на инвеститорите. Проектиране на инфраструктура, изграждане на улици, тротоари и осветление в зоната.

- Изграждане на нова улица с водопровод в зона Пети километър - трасето ще свързва града със зоната, без да се преминава през главния път за "Ветрен".

- Приоритетно изграждане на довеждаща инфраструктура до частни и общински терени, където ще се строят нови предприятия.

- Промотиране на индустриалните зони, университетите и професионалните гимназии пред местни и чуждестранни компании, бизнес сдружения и асоциации.

- Инициативи, насочени към привличане на компании от ИТ и аутсорсинг индустрията и академии и обучения, свързани с осигуряване на кадри и увеличаване на броя на заетите в сектора.

- Продължава работата на комисията за подпомагане на Малки и средни предприятия. През тази година, освен традиционните обучения, които са в подкрепа на бизнеса, ще създадем и общински фонд за подпомагане на стартъпи, който ще подкрепя реализирането на добрите идеи и ще стимулира младите предприемачи.