125 души са с постановени ефективни наказания за шофиране в пияно състояние през последните три години, наложените глоби са в размер на повече от 390 000 лв. Наказанията са наложени въз основа на актове на прокурори от Районна прокуратура – Бургас. Това сочи статистиката на държавното обвинение.

Статистическите данни обхващат периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г. Общият брой на осъдените лица за посочения период е 1016, а 125 са с ефективни наказания.

За същия период по внесени в съда актове на прокурорите от Районна прокуратура – Бургас са наложени глоби в общ размер на 390 891 лева. Санкционираните с глоба лица са 928.

Данните показват, че през 2018 г. ефективно наказание е наложено на 40 души, а общо осъдените лица са 341. Наложените от съда глоби възлизат на 85 674 лева, а санкционираните с глоба лица за 2018 г. са 315.

Припомняме, че обхватът на подсъдност на Районна прокуратура – Бургас се простира на териториите на общините Бургас, Созопол и Камено.