7 партньорски училища от Европа – Испания, Полша, Финландия, Словения, Гърция, Турция, Латвия ще гостуват от 2 октомври в Бургас. По време на работата си участниците ще обменят интересни идеи и дейности по темата: “HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE” „Да помогнем на Земята – да намалим разходите, да използваме повторно, да рециклираме“. Официалното откриване на проекта в България, Бургас е на 2 октомври от 8.30.