Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Бургас извършиха незабавна проверка след публикация в социалната мрежа „Facebook“ от 25 септември в група „Да запазим Корал“ за замърсяване от битово-фекален характер в района на устието на река Караагач, Китен. Присъстваха и представители на „ВиК“ Бургас, съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район“.

След извършения обход от моста над река Караагач на главен път Бургас-Царево до вливането на реката в морето не се наблюдават характерните оцветяване и неприятен мирис на водата, липсва запенване и няма умряла риба. Тръбопроводът, който отвежда отпадъчни води от хотелски комплекс „Каприз“, минава под моста и се влива в шахта на около 8 м надолу по течението на реката, която от своя страна се влива в ПСОВ Китен-Приморско. Шахтата и тръбопроводът са сухи и от тях не се наблюдават течове.

За установяване на евентуално замърсяване са взети водни проби от три точки: от реката под мост на главен път Бургас-Царево, при устието на река Караагач и от Черно море срещу устието на реката. Получените на място резултати за активна реакция (pH), електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород и наситеност с кислород са в нормите за сезона и характера на заустването.

Резултатите за всички изследвани показатели ще бъдат представени от регионалната лаборатория в Бургас до седмица и ще се анализират по Наредбата за характеризиране на повърхностните води./"Фокус"