Правителството предостави терен от 1,5 декара на община Бургас, необходим за реконструкцията на част от ул. „Крайезерна". Проектът е включен в инвестиционната програма на общината до 2020 г. и ще се реализира със средства по ОП „Региони в растеж".

Община Средец пък получи собствеността върху сградите и терена на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство и електроника „Никола Вапцаров".

Решението ще позволи да се избегне противоречието между общинското финансиране на гимназията и правото на управление на имотите, което към момента е предоставено на МЗХ.