Личните карти вече ще са снабдени с чип, който ще съдържа цялата информация за гражданина. Те ще започнат да се издават през 2017 г. В документа ще бъде вграден и електронен подпис. Това предвижда Законът за електронната идентификация.
Текстовете, които бяха приети на първо четене в четвъртък, ще позволят достъпа до електронни услуги. Те са и в изпълнение на ангажимента на правителството за въвеждането на електронното управление.

Законът се предлага и заради регламент на Европейския парламент от 2014 г., свързан с електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар. Удостоверението за електронна идентичност се издава със срок на валидност 5 години.

"Отваряме вратата на българските граждани към Европа и на Европа към тях“, заяви вътрешният министър Румяна Бъчварова преди гласуването на законопроекта. Законът предлага няколко начина на електронна идентификация и не задължава хората да изберат само една.