На 22.11 и през следващите три дни в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в по-голяма част от басейните, като по-значителни те ще са както следва:

Дунавски басейн:

- в резултат на валежи и оттичане на 22.11 ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки западно от р. Вит. В следобедните и вечерните часове на 24.11 и на 25.11 в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни повишения са възможни във вечерните часове на 24.11 и през нощта срещу 25.11 във водосборите западно от р. Искър.

Черноморски басейн:

- на 22.11 в следобедните и вечерните часове и през нощта срещу 23.11 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива във водосборите на реките южно от гр. Варна. По-значителни повишения са възможни във водосборите на реките Средецка, Факийска, Ропотамо, Дяволска и Велека. От обедните часове на 23.11 и на 24.11 речните нива ще се понижават. На 25.11 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива, по-значителни следобедните и вечерните часове на 25.11 във водосборите на южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн:

- в следобедните и вечерни часове на 22.11 и през нощта срещу 23.11 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в долните части от водосбора на река Тунджа и във водосбора на р. Арда. На 25.11 в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има повишения на речните нива в целия водосбор.

Западнобеломорски басейн:

- на 22.11 в резултат на валежи и оттичане ще има незначителни повишения речните нива в целия басейн. На 23 и 24.11 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 25.11 в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има повишения на речните нива в целия басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 23 ноември 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.