Още само няколко дни студентите на Бургаски свободен университет имат уникалния шанс да спечелят семестриална стипендия от 600 лв. Тя се предоставя от компанията „Съдърланд Глобъл Сървисиз” - най-големият работодател в областта на аутсорсинг услугите в Бургас.
Кандидатстването става чрез подаване на есе (от 300 до 400 думи) на английски, немски, френски, испански, шведски или турски език на адрес: BulgariaSchoralships@sutherlandglobal.com Темата на есето е „Защо избрах специалността, в която искам да/ вече уча?“. Всички добре представили се ще бъдат поканени на интервю за защита на есето и ще имат възможността да спечелят семестриална стипендия от 600 лв. за следването си в БСУ. За повече информация посетете страницата http://www.sutherlandglobal.bg/student-zone/ .

„Искаме да стимулираме развитието на амбициозните и мотивирани млади хора, които учат в БСУ. Виждаме голям потенциал в тях, затова се свързахме с Центъра за кариерно развитие на университета и предложихме стипендията”, заяви изпълнителният директор на „Съдърланд Глобъл Сървисиз” за България Димитър Гълъбов. Той сподели, че след време компанията, заедно с други представители на аутсорсинг бранша, ще създадат програма за обучение на кадри. Тя ще помогне на студентите в кариерната ориентация.

Следващият месец се навършват две години от отварянето на офиса на „Съдърланд” в Бургас. Към момента фирмата осигурява около 200 високоплатени работни места, като планира до края на годината да наеме още 100 души. Приоритет при подбора е владеенето на немски език. Заради активната си дейност и поставянето на Бургас на картата с аутсорсинг услугите, предсатвители на „Съдърланд” бяха сред участниците на лидерския форум: „Бургас по пътя на успеха: Хоризонти за бъдещо сътрудничество”, който се проведе в почивните дни от Института за регионални и международни изследвания.