Въздушна акробатика в Парк Славеева река изпълниха в тандем талантливите Славчо Николов и Мария Лазарова днес. Резките промени във времето не са пречка за двамата професионални спортисти, а напротив - студа е предизвикателството, с което постигат завидни успехи при извънредни условия. Красивия кадър е заснет и предоставен от Йово Петков.