Днес, от 18 часа в КЦ „Морско казино” ще се открие изложбата „Стари балкански фотографии“. Експозицията е съвместен проект на Държавна агенция „Архиви“ на Република България и Държавния архив на Република Северна Македония, като представя фотографското богатство, съхранено там в двете страни.

Фотографиите са обединени в няколко тематични групи, които описват бита, поминъка, занаятите и всекидневието на нашите предци. В изложбата са включени най-ранни образци на фотографията – от втората половина на XIX в. до 30-те години на ХХ в., като Битолския архив на братята Манаки и емблематичните български фотографски къщи – братя Карастоянови, Фото Савови от гр. Чепеларе и др.

Държавна агенция „Архиви“ на Република България участва с фотографии, съхранявани в Централния държавен архив в София и в държавните архиви на Велико Търново, Пловдив, Варна, Габрово, Ямбол, Сливен, Смолян, Добрич, Хасково, Видин, Търговище, Русе, Сливен, Кърджали, Благоевград, Враца, Перник, Разград, Бургас и Плевен. Те са групирани в следните теми: градове, села, поминък, бит, облекло, на пазар и празници.

Включени са снимки на известните фотографи Иван и Димитър Карастоянови, Тома Хитров, Стоимен Сарафов, Димитър Кавра, Крум Савов, Димитър Френкев, Атанас Керетчиев – Даракуля, Иван Костов, братя Сотирови, Милтен Ковачев, Марко Марков, Л. Серафимов, Андрей Андреев, Теодор Матеев и други.

Държавният архив на Република Северна Македония представя историята на всекидневния бит с фотографии от архивните фондове на ДАРСМ – Централно управление и отделите в Битоля, Велес, Скопие и Прилеп. Фотографиите са на: Анастас Лозанчев, Милтон Манаки, Светозар Райчевич, Димитри Митанов и др. Те обхващат темите: архитектура, стари занаяти, селско стопанство (скотовъдци, тютюнопроизводители, жътвари), ежедневни събития, народни носии и бродерии, модерни градски костюми (алафранга), младоженци и сватбари, обществени събирания (религиозни, социални, еснафски, хуманитарни) и образование.

Отдел „Държавен архив“ - Бургас ще експонира оригинални снимки от фондовете си.Събитието е подкрепено от Община Бургас.

В Бургас изложбата „Стари балкански фотографии“ гостува до 23 юни 2023 година.