Апелативен съд – Бургас потвърди екстрадицията на трафикант на мигранти, обявен за издирване от Гърция с Европейска заповед за арест. Властите в южната ни съседка търсят Христо Пенев за „оказване на помощ за незаконно влизане и пребиваване“ на мигранти на територията на Република Гърция. Деянието съставлява тежко престъпление по НК на Република Гърция и е наказуемо с лишаване от свобода от две до петнадесет години за всяко транспортирано лице. Подобно престъпление има аналог и в българския наказателен закон, а именно деяния по чл.280 ал.2 т.4 от НК на Република България.

Въззивният съд приема изводите на първата инстанция, че в случая са налице всички законови предпоставки за допускане изпълнението на Европейска заповед за арест и предаване на исканото лице Пенев на издаващата заповедта държава Република Гърция, във връзка с провеждане на наказателно преследване срещу него за извършени престъпления на територията на същата.

ЕЗА е издадена от компетентен съдебен орган. Престъпленията, за които се иска предаване с цел наказателно преследване на българския гражданин, не са извършени на територията на Република България. Същевременно, за същото престъпление у нас не са образувани наказателни производства срещу лицето, липсват също данни Христо Пенев да е изтърпял или да търпи наказание по влязла в сила присъда за същото престъпление. По делото е постъпило писмо от Апелативна прокуратура на Тракия, Република Гърция, с което е заявена изрична позиция на компетентния орган, че в случай на осъждане с влязла в сила присъда на наказание „лишаване от свобода“ или друга санкция, преследваното лице ще бъде върнат обратно в Република България, след изслушването му, за да изтърпи евентуално наложено му наказание. Апелативен съд – Бургас не констатира наличие на основания за отлагане изпълнението на заповедта.

Съдът потвърди и мярката за неотклонение „задържане под стража“ до фактическото предаване на Христо Пенев на компетентните власти на Република Гърция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.