Компютърно обучение се въвежда в бургаските детски градини от месец септември. За целта ще бъде разработен специален софтуер с електронни уроци, които са част от задължителната учебна програма на децата. Такива уроци ще има по всички предмети, които децата изучават - български и английски език, математика, околна среда, изобразително изкуство и конструктивна дейност. Новата инициатива ще обхване малчуганите на 6-годишна възраст, които са в предучилищната 4-та група. Това са общо 2030 деца, разпределени в 75 подготвителни групи в 33 детски заведения и 12 училища. Обучението ще се извършва на таблети и също ще бъде напълно безплатно за родителите, като изучаването на английския език, каквото бе въведено през миналата година.

За тази цел Община Бургас ще купи и предостави по 30 нови таблета на всяко детско заведение, в което има предучилищна 4-та група. На всички 6-годишни деца ще бъде осигурена възможност за работа на таблет. Таблетите ще бъдат без интернет, тъй като ще се ползват само за обучение, а не за игри.

Идеята е децата да разберат, че компютърът не е само за забавление, а е за обучение, за работа, за получаване на полезна информация, за опознаване и връзка със света. Всички учители, които преподават на деца в 4-та група, също ще преминат курс на обучение с програмата.

Въвеждането на обучение с компютър, както и това по английски език, като част от задължителната подготовка в бургаските детски заведения е идея на кмета Димитър Николов. Целта е Бургас да не изостава в бъдеще и да бъде адекватен на най-съвременните изисквания на пазара на труда, да бъде конкурентноспособен и да подготвя висококвалифицирани кадри. Владеенето на английски език и работата с компютър са основата на всеки успешен и развит икономически отрасъл в Европа и света, подчертават от Общината.