Още две бургаски училища ще бъдат ремонтирани, съобщиха от Общината. СОУ „Йордан Йовков” и СОУ „Епископ Константин Преславски” ще посрещнат новата учебна година санирани и обновени.
СОУ „Йордан Йовков” е построено през 1977 година, а СОУ „Епископ Константин Преславски” приема първите си ученици през 1982 година. Състоянието на сградите в момента не е добро, което води до по-големи разходи за отопление през студените месеци. С ремонтните работи завършва обновителният цикъл на общинските училища в града.
Сега и двете училища ще бъдат снабдени с топлинна изолация на външните стени и покрива. Старата дограма ще бъде подменена с нови профили, които ще намалят разходите за енергия. Предвижда се още монтаж на термостатични радиаторни вентили и на автоматизирана система за управление на отоплението и снабдяването с битова гореща вода.Очаква се строително-монтажните работи да започнат през лятото, когато децата са във ваканция.