На патриотични ваканции с продължителност от 2 до 5 дни ще могат да изпращат училищата в цялата страна учениците си от 1. до 12. клас. Това е залегнало в новата Национална програма “България - образователни маршрути”, качена за обществено обсъждане. Нейният бюджет е 14,3 млн. лв., като тя наследява програмата за летни лагери на МОН - “Отново заедно”, въведена след изолацията в пандемията, по която имаше над 22 млн. лв.

Патриотичните ваканции ще представляват посещения на музеи, изложби, галерии, исторически комплекси, забележителности, резервати и др., като всеки ученик ще може да бъде включен в група един път за периода на програмата. Тя е една от двете нови патриотични програми, които просветното министерство предлага за 2023 година. Такава е и “Неразказаните истории на българите”, която ще се финансира с 500 000 лв.

В началото на месеца служебният просветен министър проф. Сашо Понев обясни, че МОН има анализ за това кои национални програми се изпълняват ефективно, като щяло да бъдат заявени поне миналогодишните средства за тяхното осъществяване.

Така за 2023 г. националните програми в средното образование отново са общо 21 на брой, но финансирането им е намалено с около 16 млн. лв. - от 242,6 млн. лв. през 2022 г., сега са отделени малко над 230 млн. лв., пише в проекта, който МС трябва да приеме.

С най-голям и близо двоен спрямо 2022 г. бюджет от всички предложени е програмата “Опитимизиране на вътрешната структура на персонала”, за която са предвидени 115 млн. лв. Парите са главно за обезщетения на учителите при пенсиониране.

Със солиден, но наполовина намален бюджет или 45 млн. лв., е и програмата “Заедно в изкуствата и в спорта”, която бе въведена през 2022 г. Целта по нея е учениците да участват в колетвини спортове и в изкуства, така че да развиват качествата си и да се учат на работа в екип, дисциплина, самоконтрол и пр.

Отново точно 12,5 млн. лв. е финансирането по програмата “Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование”. Почти 12 млн. лв. се отпускат и по “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”, по която миналата година имаше двойно по-малко или 5,35 млн. лв.

За “Иновации в действие”, по която трябва да се изгради мрежа от иновативни училища, пак са предвидени 2,3 млн. лв., а за “Без свободен час”, по която се наемат заместващи учители, се предвидени 700 хил. лв. повече спрямо 2022 г. или общо
4 581 500 лв.