Бургас с най-спешни мерки за икономическо спасение от кризата с коронавируса, вижте първия лъч надежда

img

Общинският съвет в Бургас с 44 гласа първи мерки за подкрепа на бизнеса и облекчаване на икономическите последствия от кризата с коронавируса. Близо 3 часа съветниците обсъждаха какви да бъдат първите действие в сегашната извънредна ситуация, която се мени динамично. Бяха обсъждани както търговските обекти, малките и средни фирми, туризма. Разгледани бяха предложения, направени от общинските съветници от ГЕРБ, от представителите на БСП, от ДБГ, както и от Асоциацията за развитие на малкия и среден бизнес. Сложната обстановка предизвика бурни коментари, като кметът Димитър Николов призова сега да бъдат взети първите спешни мерки, а останалите – по-късно, когато има яснота какво ще предприеме държавата и колко време ще продължи кризата.

Много съветници оттеглиха предложенията си, други ще бъдат преразгледани, но повечето от тях бяха подкрепени от представители на всички политически сили. Против гласува единствено Владимир Павлов от „Възраждане“, а трима съветници се въздържаха.

Припомняме, че въпреки извънредната ситуация, Общинският съвет в Бургас проведе своята сесия в необичайни условия - в спортна зала "Бойчо Брънзов", при спазване на дистанция, с маски и дезинфектанти.

Ето кои мерки одобриха днес съветниците:

За периода на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г.:

- Освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас) и които са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с извънредното положение.

- Освобождават се от заплащане на наемни цени търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза - наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето, в което са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с извънредното положение.

- Освобождават се еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз по т.11 на Раздел I, Приложение 4 таксиметрови водачи, които са прекратили разрешенията си в периода на обявеното извънредно положение.

- Освобождават се от такса за ползване на детски ясли, детски градини по чл.23 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас родителите или настойниците на децата, посещаващи детска ясла и детска градина на територията на Община Бургас.

-Удължава се срока за заплащане на дължимите месечни наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г.

- Комисия да направи анализ на засегнатите, вследствие на извънредното положение, сектори от местната икономика и да изработи критерии за подбор на МСП, както и условия за споделяне на кредитния риск по банкови кредити, усвоявани от тях, за покриване на възнаграждения на служители, осигурителни вноски, публични задължения и текущи разходи, свързани с дейността на фирмите (разплащания с доставчици, наеми и други);

- Комисия да представи пред Общински съвет, отчет за начина на разходване на средствата през изтеклата 2019 г.;

- Комисия да изработи и внесе в Общински съвет общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес.

- На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящите решения, поради необходимостта от взимане на неотложни решения, важни за гр. Бургас.

- Сумата, платена за Синя и Зелена зона за времето, когато не е работила, да бъде изтеглена във времето.

- Финансово стимулиране на медицинския персонал, работещ на територията на община Бургас.

- Създаване на общинско анализаторско звено със следните задачи:

Постоянен мониторинг за налични на стоки и запаси в случай на затваряне на региона – храна, горива, медицински консумативи

Създаване на доброволческа структура като резерв в случай на необходимост от подпомагане на нуждаещи се във всяко естество и тяхното обезпечаване с помощни средства. И в случай на необходимост за подпомагане на органите за спазване на мерките и общественият ред.

Разглеждане на различните сценарии при развитие на кризата и набелязване на мерки за тези случай. Мерки при постъпателно излизане от извънредното положение.

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

Горят сараите на Доган в парк Росенец

Касапница на пътя Бургас-Созопол

Има ли коронавирус в Бургас?