Служители на „Икономическа полиция“ в ГДНП, Националната агенция за приходите, Главна дирекция "Митническо разузнаване и разследване" при Агенция „Митници“ и Държавната комисия за метрологичен и технически надзор извършиха проверки в три бензиностанции и данъчен склад за гориво на територията на Бургаска област. По време на инспекцията, състояла се на 28 януари, в една от бензиностанциите е констатирана разлика в наличностите на газ пропан-бутан от 371 кг, за което е съставен акт. В две от бензиностанциите са установени стелажи с бутилки за пропан-бутан, върху които липсват изискваните според нормативните документи данни за тяхната годност и съответствието им с техническите изисквания за тях. При проверките са взети проби от течните горива на обектите (дизел и бензин), като предстои лабораторен анализ за качеството на горивото. За извършените проверки са съставени протоколи. Работата по случая продължава.