Близо 100 хил. български деца в задължителна предучилищна и училищна възраст (т.е. между 5 и 16 години) са напуснали България и живеят в чужбина. Данните са към 31.12.2019 г. и бяха предоставени от Министерството на образованието и науката след наше запитване по Закона за достъп до обществена информация във връзка с работата на Междуинституционалния механизъм за обхващане и задържане на децата в училище, предава Off News.

Необхванатите от българската образователна система към началото на текущата учебна година (15 септември 2019 г.) са 71 270 деца с настоящ адрес в България, по данни на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГДГРАО). 88 185 са в чужбина със семействата си, установили екипите за обхват по Механизма.

Работата по Механизма продължава и обновяването на данните към 31.12.2019 г. изяснява, че 10 831 от необхванатите деца всъщност са в чужбина. Така общият им брой става 99 016.

За същия период екипите успяват да върнат в детската градина или в клас 1 560 деца и ученици от тези, които към 15 септември са били в графата "необхванати", в която след изваждането на допълнително върнатите и заминалите за чужбина остават под 60 хил. деца.

В данните има известна условност - предупреждават от МОН. Причината е правото на свободно движение на хора и правото на свободно движение на хора, гарантирани от Договора за функционирането на Европейския съюз и действащите регламенти и директиви на ЕС. "Това обстоятелство е причината за липсата на достоверни данни за лицата в чужбина в информационната база на ГДГРАО. В резултат на обходите на екипите по Механизма са констатирани деца и ученици, за които има неофициални данни, че са в чужбина по сведения на техни роднини, съседи и други лица. На практика във всеки един ден потенциално заминават или се връщат хора, като не всеки един от тях поддържа актуална адресна регистрация", изясняват от МОН.